Disclaimer

Publicaties gedaan op deze website mogen niet, zonder schriftelijke toestemming van de beheerder van de website, op enigerlei andere wijze gepubliceerd worden.

De beheerder van de website is niet verantwoordelijk voor eventuele foutieve vermeldingen van genealogische gegevens.

Volgens de wet persoonsbescherming is het niet toegestaan om de persoonsgegevens van personen te publiceren, behalve als deze personen zelf toestemming hebben gegeven voor publicatie.

Personen, welke schriftelijk toestemming hebben gegeven om hun persoonsgegevens op deze website te laten publiceren, hebben deze toestemming alleen en expliciet gegeven voor publicatie op deze website en niet voor publicatie in enige andere media.

Indien een persoon ten onrechte volledig vermeld staat op de website, kan dit via een email naar genealogie@johnnygeers.nl worden doorgegeven aan de beheerder. Deze gegevens zullen dan zo spoedig mogelijk verwijderd worden. Ook kan via dit emailadres contact worden opgenomen om toestemming te geven voor publicaties van uw persoonsgegevens op deze website.